ارائه انواع رژیم‌های غذایی با بهترین متد

برای کاهش وزن ۳ هفته برای سایر افراد و بیماری ها زمان میتواند تا حدودی متفاوت باشد

ورزش های سبک و متوسط توصیه میشود، برای افراد با بیش از ۲۰کیلوگرم اضافه وزن و وجود درد در پاها و کمر در ابتدای رژیم نیاز به ورزش نیست.

در غالب موارد غذاهای ساده و در دسترس به شما معرفی میشود که نیاز به زمان و هزینه زیادی نداشته باشد ، در شرایطی که فرد درخواست کند میتوان تنوع را بیشتر کرد.

در رژیم های سالم خوردی معمولی خیر زمان دقیق مشخص نمیشود اما در رژیم های فستینگ و کم کربوهیدرات بله زمان دارید.

بله، البته باید پیش از شروع در خصوص بیماری های زمینه ای بررسی شوید.

سعی ما بر این است در هفته یک کیلوگرم کاهش وزن داشته باشید در صورتی که بیماری زمینه ای که نیاز به کاهش وزن آهسته باشد نداشته باشید، در شرایطی که فرد بیماری نداشته و برای مراسم خاصی مانند مراسم عروسی آماده میشود میشود شیب کاهش وزن و کاهش سایز را افزایش داد.

بله هر دو هفته یک وعده آزاد دارید.

بله اگر اضافه وزن شما زیاد نباشد میتوان تمرکز را بر کاهش سایز گذاشت.

بله در هر مرحله از کاهش وزن کمبودهای ویتامینی جبران می‌شود.

اگر برای کاهش وزن عجله نکنید خیر.
11:37 PM
khorshidi sher
 
وکتور سوالات متداول